Pzts - Cmts : 09:00 - 18:00
+90 312 804 84 49
EFEKTiF PROJE
Kıyı, Liman ve Deniz Yapıları Projelerinin Hazırlanması
Güneşlenme İskelesi Projeleri 
Kıyı Yanaşma Yapıları Projeleri
Mendirek, Dalgakıran, Marina, Rıhtım, Mahmuz Projeleri
Ticari Liman Projeleri
Turizm Tesisleri Özel Deniz Yapıları Projeleri
Kıyı Yapıları Fizibilite Çalışmaları
PROJE FAALİYETLERİMİZ TAMAMLANAN PROJELERİMİZ
GEOTEKNİK PROJELER VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ


Sanat Yapıları Geoteknik Projeleri
İstinat Duvarı Projeleri
Hafriyat, Kazı Dolgu Projeleri
Şev Stabilite Projeleri
Tünel ve Tünel Portal Projeleri
Derin Kazı - İksa Sistem Projeleri
Temel Mühendisliği Projeleri
TAMAMLANAN PROJELERİMİZ GEOTEKNİK PROJE FAALİYETLERİMİZ

PROJE HİZMETLERİ

Konut, Villa, Site ve Toplu Konut Uygulama Projeleri

AVM, İş Merkezleri, Spor Tesisleri, Sağlık Yapıları, Eğitim Binaları, Hizmet Binaları Ön ve Uygulama Projeleri

Ticari, Endüstriyel, Depolama Tesisleri Uygulama Projeleri

PROJELER
Riskli Yapı Tespiti ve Değerlendirmesi
Kentsel Dönüşüm Projeleri ve Süreç Takipleri
RİSKLİ YAPI
RİSKLİ YAPI
RAPORLAMA
Fizibilite Raporları, Danışmanlık Hizmetleri, Yaklaşık Maliyet Hesaplamaları
01

Konut, Villa, Site ve Toplu Konut Statik Projeleri

Konut, Villa, Site ve Toplu Konut Statik Projeleri

Tarım yapıları çelik betonarme karma taşıyıcı sistem statik projesi Depo yapıları çelik betonarme karma taşıyıcı sistem statik projesi Krenli atölye yapıları çelik, betonarme, karma taşıyıcı sistem statik projesi Eski yapıların restorasyon işleri, çelik, betonarme, karma taşıyıcı sistem statik projesi Konutlarda çelik ve ahşap çatı statik proje işleri Konut betonarme statik projeleri

Devamı →
02

İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

İşverenler, işyerlerinde alınması gereken iş güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında İş Güvenliği Uzmanı görevlendirmek zorundadır.

Detay →
03

İksa Sistemleri

İksa Sistemleri

Yapılacak olan derin kazı sırasında gerek temel çukurunun güvenliğinin gerekse çevre bina, yol, metro, boru hattı vb. yapıların stabilitesinin sağlanması amacıyla uygulanan sistemlerdir.

Detay →

Acil Durum Eylem Planı

6331 Sayılı Kanun Madde 11 gereğince 01.01.2013 tarihi itibariyle çalışan sayısına ve sektörüne bakılmaksızın tüm iş yerleri ilk yardım, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlikeyle karşılaşılması gibi durumlar için önceden Acil Durum Eylem Planı yaptırmakla yükümlüdür.

Risk Değerlendirmesi

İş yerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, çalışanlara iş yerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla risk büyüklüğünün tahmin edilmesi ve riskin kabul edilip edilemeyeceği ile ilgili çalışmaya denilir.

İSG Çalışan Eğitimleri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 nci maddesine göre işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. İşe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi veya yeni teknoloji uygulanması halinde verilir. 

Şev Stabiliteleri

Günümüzde tüm şevlere her koşulda uygulanabilecek bir analiz yöntemi bulunmamaktadır.Bu nedenle limit analiz yöntemleri, geçmişteki uygulamalardaki güvenilirlik nedeniyle de uygulanması sürdürülmektedir.

Drenaj Projeleri

Devlet Su İşleri kriterlerine uygun olarak yurt içinde ve dışında her türlü ( Klasik, Basınçlı Borulu ve Kanalet ) sulama projeleri hizmeti verilmektedir.

İstinat Duvarları

Konusunda uzman teknik kadromuz ile istinat  duvarların projelendirmesi ve uygulaması aşamalarında müşteri istekleri doğrultusunda anahtar teslim çözümler sunmaktayız.

Kurumsal

Kısaca Neden Efektif İnşaat

İSG Politikası

İnsan Kaynakları

Vizyon – Misyon

Çevre Politikası

Faaliyetlerimiz

İSG Politikası

Efektif İnşaat yürürlükteki İSG mevzuatına ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uyarak iş sağlığı ve güvenliği için gerekli tüm önlemleri alır. Çalışanların kendi bireysel ISG sorumluluklarının farkında olmalarını, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesini sağlar. Ürün ve müşteri kadar çalışanlarının memnuniyetini, sağlık ve güvenliklerine özen göstererek sağlamak, Efektif İnşaat ‘ın “önce insan” anlayışının önemli bir göstergesidir.

İnsan Kaynakları

Şirketimiz; sürdürülebilir, istikrarlı büyüme hedeflerine ulaşılmasında insan kaynağının rolünün çok önemli olduğuna inanmaktadır.
Efektif İnşaat Ailesi’nde çalışanların, gerek yürütmekte oldukları görevlerde, gerekse kariyer planlarındaki başarılarının ve verimliliklerinin arttırılmasına yönelik mesleki ve kişisel eğitim olanaklarının yaratılması ilk ve temel yaklaşımdır.
Şirketimizde işe alım, Efektif İnşaat’ın politikasına, hedeflerine ve kültürüne uygun, teknik ve kişisel yeterliliklere sahip en uygun adayların, uygun pozisyonlara yerleştirilmesi esasına dayanmaktadır.

Vizyon – Misyon

İnsana ve teknolojiye yatırım yaparak, kendimizi sürekli geliştirerek, ülkemiz, müşterilerimiz ve çalışanlarımız için fayda üreten, sektöründe akılda kalan ve aranan bir kurum kimliği ile insan sağlığı ve çevreye duyarlı şekilde sürdürülebilir büyüme seyri izlemek misyonumuzdur. 
Toplam kalite yönetimi ilkeleriniz benimseyen, sürekli yeniliğe ve değişime açık bir şirket olarak, üstlendiğimiz işleri tecrübeli çalışma arkadaşlarımız ve çözüm ortaklarımızla beraber yüksek kalitede, zamanında, eksiksiz ve sıfır hata prensibi ile teslim edecek şekilde hizmet sunmak vizyonumuzdur.

Çevre Politikası

Efektif İnşaat yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuat ve idari düzenlemelere, kendiliğinden tabi olduğu şartlara uyarak altyapı, üstyapı inşaatları ve yapı elemanları üretiminde havanın, suyun ve toprağın kirlenmesinin önlenmesi için gerekli kaynaklarını kullanmaya özen gösterir. Tasarımda ve üretimde bilinçli personel kullanarak çevre değerlerinin korunmasına ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına, sürekli gelişme ve ilerleme anlayışı içerisinde katkıda bulunur.
Gelecek kuşaklardan ödünç aldığımız çevremizin korunması konusunda ülke çapında önder olmak ve bu konuyla ilgili çalışmalara katkıda bulunmak için her türlü gayretin içinde yer alır.

Faaliyetlerimiz

Efektif İnşaat taahhüt firması olarak hizmet vermektedir. Fizibiliteden projelendirmeye, detay çözümlerden malzeme seçimine, anahtar teslimi uygulamalardan işletmeye almaya, bakım ve onarıma kadar her safhada çağdaş teknolojiye dayalı hizmet verebilmektedir. Hedefimiz müşteri memnuniyetini en ön planda tutarak en kaliteli ve güvenilir hizmeti verebilmektir